Save Manila Bay

Humans of Manila Bay Story 5

June 4, 2020 2:59 pm

“Mahirap na nga kami, lalo pa kaming binababa sa hirap. Samantalang silang mayayaman, lalo silang yumayaman. Kung sakali man na ipagawa nila kung ano ang ipapatayo nila dito sa lugar naming ay hindi naman para sa amin ‘to, para sa kanila ‘yun. Para sa amin ba ‘to? Hindi! Mas lalo bababa ang buhay namin. Paano ang pangarap ng mga apo ko na mag-teacher, mag-pulis, mag-HRM? Wala na.”

Categorised in: ,