Save Manila Bay

Humans of Manila Bay Story 4

June 4, 2020 2:59 pm

“Minsan nakakahuli kami ng pawikang buhay pa pero pinapakawalan din namin agad. Bukod sa masama, may kasabihan din saming mga mangingisda na mamalasin ka kapag hindi mo pinakawalan ang pawikang nahuli mo.”

Categorised in: ,