Save Manila Bay

Humans of Manila Bay Story 3

June 4, 2020 2:58 pm

“Hipon, alimango, lahat ng mahuhuli, dito nagmumula. Kami ang nagpupuno sa pondohan sa Obando. Ngayon, gaya sa amin, nakaumang kami ngayon, mamaya popondo kami.

Sabihin na nating mahirap pero at least, pinakamasarap kasi walang amo. At walang magtatanong at magsasabi kung ano ang hanapbuhay ko kasi buhay kalikasan.”

Categorised in: ,