Save Manila Bay

Humans of Manila Bay Story 2

June 4, 2020 2:58 pm

“Nandito kami para sa mga katekista para i-educate sila kung ano yung sa (reclamation). Yung concern ko kasi is maturuan sila kasi napakahalaga na yung mga bata– sila yung mga susunod na henerasyon eh –mauunawaan nila ang pagpapahalaga sa kalikasan, ang pagmamahal sa lugar nila, at ang pagpapalad sa mananampalataya. As early as elementary level, i-educate not only sa faith kasi kasama sa pag-educate natin sa pananampalataya ang pagmamahal sa kalikasang nilikha ng Diyos. Na matuto silang magpahalaga, magprotekta, at magpromote kung paano – hindi lang para sa sarili nila kung hindi para sila mismo maging agent din ng pagbabago.”

Categorised in: ,